Date generale

Câteva date generale despre Parohia Vărzaru (hramul, anul construcţiei, adresa, preot paroh...)   Istoric...

Icoane

O serie de icoane praznicale vechi , dar şi noi realizate de pictorul Tiberiu Duţă din Ştefăneşti Argeş. Vezi mai departe

Articole şi Studii teologice

Rerorem ipsum dolor ssectetueripiscing elitauristumtum mad laoreet aliquam leo   Citeşte...

Predici

O adevărată colecţie de predici la Duminicile de peste an şi la sărbătorile mari împărăteşti şi ale sfinţilor.   Citeşte...

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Milcoiu

Centrul de îngrijire şi Asistenţă  Milcoiu este situat pe drumul judeţean DJ 670, la o distanţă de 18 km de Rm Vâlcea şi 40 km de Piteşti.
Adresa:
Sat Ciuteşti, nr. 45 Comuna Milcoiu Judeţul Vâlcea, Tel. 0248/240045
Centrul Rezidenţial, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr.79/31 mai 2007 ca structură fără personalitate juridică, este destinat persoanelor adulte cu handicap, cu abilităţi de trai în comunitate scăzute sau medii şi persoanelor adulte cu dizabilitţăi aflate în risc de instituţionalizare.
Clienţii iniţiali au fost transferaţi din Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  Păuşeşti Măglaşi, care a funcţionat într-o clădire aparţinând Episcopiei Râmnicului. Locaţia a fost revendicată şi obţinută prin hotărâre executorie, conform Legii 10/2001, fiind necesară găsirea unor noi soluţii şi locaţii pentru transferul beneficiarilor.
Lucrările de amenajare s-au realizat din fonduri Phare RO/2003/005-551.01.04.01 NAPH-VL 60.

Obiective generale:
1. Închiderea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Păuşeşti Măglaşi.
2. Reducerea riscurilor generate de supraaglomerarea din centrele rezidenţiale destinate persoanelor cu dizabilităţi.

Obiective specifice:
1. Asigurarea unor condiţii decente de viaţă pentru cei 40 de beneficiari:
- găzduirea şi îngrijirea beneficiarilor conform nevoilor specifice ale acestora şi standardelor minime de calitate;
- crearea unui mediu familial: personalizarea spaţiului;
- creşterea gradului de intimitate prin crearea unui aspect familial,
- contacte cu comunitatea;
2. Creşterea / prezervarea gradului de autonomie personală a beneficiarilor:
- creşterea responsabilităţii proprii pentru activităţile casnice;
- diversificarea serviciilor de recuperare/reabilitare;
- creşterea gradului de participare a beneficiarilor la activităţile centrului;

Grupul ţintă:

 • beneficiari direcţi - 40 de persoane adulte cu abilităţi de trai în comunitate scăzute şi medii, dintre care 2 persoane provenite din familii aflate în situaţie de criza, care vor beneficia de componenta de Asistenţă  temporară.
 • beneficiari indirecţi - comunitatea locală.

Locaţia este compusă din doua pavilioane impartite după cum urmează:
Pavilion 1:

 • La parter: camera de vizită, cabinetul de asistenţă medicală, 4 dormitoare, 1 izolator, 7 grupuri sanitare, sală de mese, bucătărie, spaţiu depozitare cazarmament, spaţiu depozitare alimente, sala de artterapie.
 • La etaj: 11 dormitoare, 1 terasă, 4 grupuri sanitare, sala kinetoterapie, club, cabinet de recuperare/ socializare, sala de ergoterapie.

Pavilion 2: spălătorie/curăţătorie, lenjerie, grup sanitar personal, vestiar, magazie alimente, spaţiu depozitare, centrala termica.

Structura de personal prevede:

 • Serviciul coordonare şi administraţie: 1 medic primar/ sef de centru; 1 asistent   social  coordonator; 1 administratori referent contabil; 1 magaziner.
 • Serviciul de asistenţă medicală: 1 medic psihiatru/generalist, 6 asistente medicale; 1 asistent igiena; 15 infirmiere.
 • Serviciul de evaluare recuperare - socializare, consiliere: 1 psiholog, 1 asistent social; 1 ergoterapeut: 1 maseur; 1 kinetoterapeut/fizioterapeut.
 • Serviciul de preparare şi servire a mesei: 1 bucătar-ospătar; 2 ajutori bucătari; 1 asistent dietetician; 1 infirmier;
 • Serviciul de întreţinere şi paza: 6 ingrijitori; 2 supraveghetori noapte; o lenjereasa ; o spălătoreasă ; 3 fochisti; 1 şofer; 2 muncitori calificaţi

Serviciile sociale furnizate în centru sunt:
Găzduire: Beneficiarii sunt găzduiţi pe perioada nedeterminată într-un spaţiu sigur şi confortabil, personalizat, cu spaţii comune uşor accesibile, dotate cu facilităţi specifice persoanelor cu dizabilităţi. Locaţia este situată în comunitate şi este racordată la toate utilităţile necesare.

Servicii de îngrijire: se referă la hrănire, igiena personală, supravegherea şi menţinerea sănătăţii beneficiarului.
- Hrănirea - Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  asigură beneficiarilor o alimentaţie corespunzătoare calitativ şi cantitativ, în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor. Se ţine cont de recomandările medicale. Beneficiarii sunt încurajaţi de către personalul centrului să se alimenteze singuri.
- Igiena personală - Se vor asigura condiţii adecvate de păstrare a igienei personale şi a colectivităţii în care trăiesc, obiecte de igienă personala, îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvate, personal calificat pentru ajutor în menţinerea igienei personale, spaţii sigure şi accesibile, adaptate nevoilor specifice;
- Supravegherea şi menţinerea sănătăţii. Fiecărui beneficiar i se vor asigura controale medicale de rutină la primirea în unitate; la intervale de timp stabilite (în funcţie de vârstă şi de starea de sănătate generală); în situaţii de urgenţă şi la ieşirea din unitate. Serviciile sunt oferite de medicul unităţii, 6 asistente medicale şi de medicul de familie la care vor fi înscrişi.

Servicii  de  recuperare  şi  de  socializare  -  scopul  acestora  va fi reintegrarea beneficiarului recuperat din punct de vedere biologic, motor si psihologic într-o viaţă activă, în măsura posibilităţilor individuale.

Tipurile de activităţi de recuperare şi socializare asigurate de centru constau în: ergoterapie, art-terapie,   kinetoterapie, socializare, consiliere psiho-socială, dezvoltarea abilităţilor de autogospodărire, participarea la viaţa socială a comunităţii.
Se urmăreşte evitarea dependenţei prin creşterea/prezervarea restantului funcţional şi asigurarea unui grad cât mai înalt de autonomie. Prin socializare se intenţionează dezvoltarea abilităţilor personale în context social.

Prin înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă  Milcoiu se urmăresc următoarele obiective:

 • Dezvoltarea de servicii specializate personalizate pentru rezidenţii din centru;
 • Creşterea capacităţii instituţiei de a dezvolta servicii la standarde minime de calitate pentru persoanele cu dizabilităţi cu grad crescut de dependenţă;
 • Îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarilor;
Extinderea şi diversificarea modalităţilor de prevenire a instituţionalizării persoanelor cu handicap aflate în familie, prin componenta de asistenţă  temporară care oferă alternative comunitare.

Calendar ortodox

 • ......................................................................

Sponsori site

 • dOCTOR gEORGESCU
 • Hericon Distribution

Site-uri partenere

 • Parohia Sf. Trfeime Pitesti
 • Parohia Sf. Dimitire